en het werkt...

Is uw website al responsive?

Wist u dat meer dan de helft van het internetverkeer via mobiele devices gaat? Zorg dat uw website goed zichtbaar is op een mobiele telefoon of tablet.

Gratis scan aanvragen

Connectgroen

Connect Groen is een op samenwerking gericht netwerk waarin scholen voor (v)mbo-groen elkaar naar behoefte ontmoeten. Een netwerk voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die specifiek zijn voor het (v)mbo-groen en welke niet aan de orde komen binnen MBO Raad, VO-raad, Groene Tafel, Groenpact of andere organisaties.

Ga naar de website


Terug naar het overzicht